uurimusi arhitektuurist ja teooriast
investigations on architecture and theory

Dre Wapenaar. Ripptelgid, 1998.

Regina Viljasaar. Üksikule vähenõudlikule inimesel