uurimusi arhitektuurist ja teooriast
investigations on architecture and theory

Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner. 2005.

Regina Viljasaar. Üksikule vähenõudlikule inimesel