uurimusi arhitektuurist ja teooriast
investigations on architecture and theory

Klaske Havik & Gus Tielens. Materjal ja atmosfäär

„Materjalidel on oma keel,” väidab Juhani Pallasmaa. „Kivi kõneleb oma iidsest geoloogilisest päritolust, oma püsivusest ja sellest, et juba loomu poolest sümboliseerib ta kestvust; tellis paneb mõtlema savist ja tulest, raskusjõust ja pikkadest ehitustraditsioonidest; pronks toob meelde oma loomise äärmusliku kuumuse, valamise protseduuri ja aja möödumise, nii nagu see väljendub paatinakihis. Puit kõneleb oma kahest olemisvormist ja ajaskaalast: esimesest elust kasvava puuna ning teisest tisleri või mööblimeistri loodud esemena. Kõik need materjalid ja pinnad kõnelevad nauditavalt nähtusest nimega aeg.”[1]

Tõepoolest, tihtipeale on aeg kätketud just materiaalsusesse. Peter Zumthori Vend Klausi kabel Saksamaal käsitleb täies mahus materjali mälu ja seda kahes tähenduses: ajast ei kõnele mitte ainult materjal ise, vaid kogu hoone kannab selle materjali mälu, millest ta on loodud. Selle kabeli ehituse algmaterjaliks olid puutüved, teises faasis valati puidust raketisse betoon ning viimaks pandi puit põlema, nii et kabeli sisemuses on kore ja mustunud sein, millel on haihtunud tüvede jäljendid. Materjalide sobivus, väidab Peter Zumthor oma raamatus „Atmosfäärid”, on arhitektuuriliste atmosfääride võtmekomponendiks. „Materjalid reageerivad üksteisega, igaühel neist on oma kiirgus ning nii sünnib eri materjale kokku seades midagi ainukordset. Materjal on lõputu… Pelgalt ühesainsas materjalis on peidus tuhat võimalust.[2]

Peter Zumthor ja Juhani Pallasmaa olid arhitektuuriajakirja OASE atmosfäärile pühendatud numbri esikõnelejad.[3] Atmosfäär – mida filosoof
Gernot Böhme määratleb kui objektiivsete ruumiliste lahenduste ja subjektiivse kogemuse kohtumist, midagi, mis on kehalise oleku ja ruumiliste kvaliteetide vahendaja – on kompleksne mõiste, milles esmast rolli mängib just materiaalsus. Kui atmosfäär on tõesti seotud ruumi füüsilise kogemisega, siis kõnelevad hooned ja ruumid ajast ning arhitektuuri kompelised kvaliteedid on tajutavad just nimelt arhitektuuri füüsilisuse, tema materiaalsuse kaudu. Sellised atmosfääriga seotud teemad nagu peitmine või nähtavale toomine, rütm ja kõla, läbipaistmatus ja läbipaistvus, avalduvad tihti just materiaalsuses.

OASE numbriks ning intervjuuks Juhani Pallasmaa ja Peter Zumthoriga valmistudes uurisime ka omaenda mälu ning valisime oma arhiividest atmosfäärilisi paiku, olgu need siis tuntud arhitektuuriprojektid või mitte. Tihti, aga mitte alati, mängis valikul rolli materiaalsus. Järgnevad fotod pärinevad brošüürist „Stepping Stones”, mille me oma vestluste tarbeks koostasime. Iga fotot saadab mõni isiklik rida, tähelepanek atmosfääri teemadel.[4] Mõned neist fotodest on avaldatud OASEs. Fotosid saatvad tekstid on väljaandes „Stepping Stones” ilmunud uurimuste originaaltekstid.

lohutus põrandal kohtuvad valgus ja kivi. kaunid praod, mida on aastate jooksul nii hoolikalt puhastatud, liigutasid mind. ma kujutasin ette, kuidas koristaja töötab siin aasta aasta järel, nähes pragudes olendeid ja vorme.

lohutus
põrandal kohtuvad valgus ja kivi. kaunid
praod, mida on aastate jooksul nii hoolikalt puhastatud,
liigutasid mind. ma kujutasin ette, kuidas koristaja töötab siin
aasta aasta järel, nähes pragudes olendeid ja vorme.

žest õhtu sammud alla päikeseni Isola Grande, Lago Maggiore, Itaalia. Foto: Klaske Havik, 2011

žest
õhtu sammud alla päikeseni
Isola Grande, Lago Maggiore, Itaalia. Foto: Klaske Havik, 2011

kohtumine Plecniki põrand, Ljubljana. Foto: Gus Tielens, 2006

kohtumine
Plecniki põrand, Ljubljana. Foto: Gus Tielens, 2006

TAJUD Manege, Belem (Lissabon), Portugal. Foto: Klaske Havik, 2009

TAJUD
Manege, Belem (Lissabon), Portugal. Foto: Klaske Havik, 2009

RUUM Zeebelt Theater Haagis (studio qenep). Foto: Sebas Veldhuisen, 2007

RUUM
Zeebelt Theater Haagis (studio qenep). Foto: Sebas Veldhuisen, 2007

VARI Van Wassenhove maja, Juliaan Lampens. Foto: Gus Tielens, 2012

VARI
Van Wassenhove maja, Juliaan Lampens. Foto: Gus Tielens, 2012

KAUNISTUS Sein Itaalias. Foto: Gus Tielens, 2012

KAUNISTUS
Sein Itaalias. Foto: Gus Tielens, 2012

PEEGELDUS Araabia saunad, Girona, Hispaania. Foto: Klaske Havik, 2012

PEEGELDUS
Araabia saunad, Girona, Hispaania. Foto: Klaske Havik, 2012

SÜGAVUS Klooster, Kriva Palanka, Macedonia. Photo: Klaske Havik, 2009

SÜGAVUS
Klooster, Kriva Palanka, Macedonia. Photo: Klaske Havik, 2009

MATERJALID Ribeira Grande, Assoorid. Foto: Klaske Havik, 2009

MATERJALID
Ribeira Grande, Assoorid. Foto: Klaske Havik, 2009

JUHUS Charles Moore, Joseph Esherick, William Turnbull, ao, Sea Ranch San Fransisco. Foto: Mike Korth, 2011

JUHUS
Charles Moore, Joseph Esherick, William Turnbull, ao,
Sea Ranch San Fransisco. Foto: Mike Korth, 2011

RÜTM Jorn Utzon, Fredensborgi elamud Taanis. Foto: Gus Tielens, 2007

RÜTM
Jorn Utzon, Fredensborgi elamud Taanis.
Foto: Gus Tielens, 2007

TÖÖTUBA HALJALAS / WORKSHOP IN HALJALA Lääne-Virumaa, Haljala 2013 sügissemester / 2013 autumn semester Kolmepäevases töötoas koostati Haljala arengustsenaariumeid järgnevaks 10–20 aastaks. Analüüsi käigus tutvuti Haljala avaliku ruumi olukorra, avalike hoonete ning elamupiirkondade tüpoloogiatega, pakuti lahendusi kahaneva väikealeviku arenguks. Participants acquainted with scenarios for developing the hamlet of Haljala over the coming 10–20 years during the three-day workshop. During the analysis, students were familiarised with the state of public space in Haljala as well as the typologies of its public buildings and neighbourhoods, and solutions for developing the small, diminishing hamlet were proposed. Juhendajad / Tutors: Veljo Kaasik (EKA), Andres Alver (EKA), Indrek Rünkla (EKA)

TÖÖTUBA HALJALAS / WORKSHOP IN HALJALA
Lääne-Virumaa, Haljala
2013 sügissemester / 2013 autumn semester
Kolmepäevases töötoas koostati Haljala arengustsenaariumeid järgnevaks
10–20 aastaks. Analüüsi käigus tutvuti Haljala avaliku ruumi olukorra, avalike hoonete ning elamupiirkondade tüpoloogiatega, pakuti lahendusi kahaneva väikealeviku arenguks.
Participants acquainted with scenarios for developing the hamlet of Haljala over the coming 10–20 years during the three-day workshop. During the analysis, students were familiarised with the state of public space in Haljala as well as
the typologies of its public buildings and neighbourhoods, and solutions for developing the small, diminishing hamlet were proposed.
Juhendajad / Tutors: Veljo Kaasik (EKA), Andres Alver (EKA), Indrek Rünkla (EKA)

VALIKAINE „TALLINNA PÜHA KATARIINA KIRIK – KONSERVEERITUD VARE VÕI TOIMIV HOONE?” / ELECTIVE ‘TALLINN'S ST. CATHERINE'S CHURCH – PRESERVED RUINS OR FUNCTIONING BUILDING?’ Tallinn, vanalinn, Ladina kvartal, Eesti Kunstiakadeemia / Tallinn, Old Town, Latin Quarter, Estonian Academy of Arts 2013 sügissemester / 2013 autumn semester Erialadevaheline kursus uuris Tallinna Püha Katariina kiriku tulevikuvisioone. Tallinna vanalinnas asuv suure ajaloolise tähtsusega hoone seisab täna alakasutuses ning selle tõhusama toimimise üheks eelduseks on uus, funktsionaalsem katus. The interdisciplinary course researched visions for the future of Tallinn's St. Catherine's Church. The structure, which is located amid Tallinn's Old Town and is of high historical significance, is used sporadically today; one requirement for its more effective operation is a new, more functional roof. Juhendajad / Tutors: Lilian Hansar (EKA), Maris Mändel (EKA), Andres Ojari (EKA), Martin Melioranski (EKA), Tüüne-Kristin Vaikla (EKA), Alar Just (TTÜ), Targo Kalamees (TTÜ)

VALIKAINE „TALLINNA PÜHA KATARIINA KIRIK – KONSERVEERITUD VARE VÕI TOIMIV HOONE?” / ELECTIVE ‘TALLINN’S ST. CATHERINE’S CHURCH – PRESERVED RUINS OR FUNCTIONING BUILDING?’
Tallinn, vanalinn, Ladina kvartal, Eesti Kunstiakadeemia /
Tallinn, Old Town, Latin Quarter, Estonian Academy of Arts
2013 sügissemester / 2013 autumn semester
Erialadevaheline kursus uuris Tallinna Püha Katariina kiriku tulevikuvisioone. Tallinna vanalinnas asuv suure ajaloolise tähtsusega hoone seisab täna alakasutuses ning selle tõhusama toimimise üheks eelduseks on uus, funktsionaalsem katus.
The interdisciplinary course researched visions for the future of Tallinn’s St. Catherine’s Church. The structure, which is located amid Tallinn’s Old Town and is of high historical significance, is used sporadically today; one requirement for its more effective operation is a new, more functional roof.
Juhendajad / Tutors: Lilian Hansar (EKA), Maris Mändel (EKA), Andres Ojari (EKA), Martin Melioranski (EKA), Tüüne-Kristin Vaikla (EKA), Alar Just (TTÜ), Targo Kalamees (TTÜ)

TÖÖTUBA „UUSNURK – VORMIOTSINGUD LINNARUUMIS” ELECTIVE ‘UUSNURK – QUESTS FOR FORM IN THE URBAN SPACE’ Tartu, Kastani tn loomekeskus / Tartu, Culture Center in Kastani Street 2013 sügissemester / 2013 autumn semester 40 tudengit otsisid viie juhendaja abil Tartu Raekoja platsilt kuni Raadile Eesti Rahva Muuseumini ultuvas linnaruumis olemasolevaid väärtuseid esiletoovaid lahendusi. Kursuse jooksul loodi suuremõõdulisi prototüüpe interaktiivsest linnamööblist. With the help of five tutors, 40 students searched for solutions that highlight existing values in the urban space extending from Tartu's Town Hall Square to the Estonian National Museum in Raadi. Large-scale prototypes of interactive urban furniture were produced as the result of the course. Juhendajad / Tutors: Martin Melioranski (EKA), Renee Puusepp (EKA), Anna-Liisa Unt (EMÜ), Keret Altpere (TKK), Anne Rudanovski (Paberimuuseum)

TÖÖTUBA „UUSNURK – VORMIOTSINGUD LINNARUUMIS”
ELECTIVE ‘UUSNURK – QUESTS FOR FORM IN THE URBAN SPACE’
Tartu, Kastani tn loomekeskus / Tartu, Culture Center in Kastani Street
2013 sügissemester / 2013 autumn semester
40 tudengit otsisid viie juhendaja abil Tartu Raekoja platsilt kuni Raadile Eesti Rahva Muuseumini ultuvas linnaruumis olemasolevaid väärtuseid esiletoovaid lahendusi. Kursuse jooksul loodi suuremõõdulisi prototüüpe interaktiivsest linnamööblist.
With the help of five tutors, 40 students searched for solutions that highlight existing values in the urban space extending from Tartu’s Town Hall Square to
the Estonian National Museum in Raadi. Large-scale prototypes of interactive urban furniture were produced as the result of the course.
Juhendajad / Tutors: Martin Melioranski (EKA), Renee Puusepp (EKA),
Anna-Liisa Unt (EMÜ), Keret Altpere (TKK), Anne Rudanovski (Paberimuuseum)

TÖÖTUBA „VOLDITAV, KLAPITAV, RULLITAV, PAKITAV” WORKSHOP ‘FOLDABLE, FITTABLE, ROLLABLE, PACKABLE’ Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia / Tallinn, Estonian Academy of Arts 2013 sügissemester / 2013 autumn semester Töötoa jooksul tegid 4. kursuse arhitektuuritudengid rea eksperimente makettide ja parameetriliste mudelitega. Töötoa eesmärgiks oli läbida protesess digitaalsest geomeetriast füüsiliseks prototüübiks saamiseni ja teadvustada probleeme, mis arvutimudelist tulenevate objektide valmistamisel võivad tekkida. During the workshop, fourth-year architectural students performed a number of experiments with regular and parametric models. The workshop's goal was to follow the process from digital geometry through achieving a physical prototype, and to identify problems that may arise when creating objects made from a computer model. Juhendajad / Tutors: Renee Puusepp (EKA)

TÖÖTUBA „VOLDITAV, KLAPITAV, RULLITAV, PAKITAV”
WORKSHOP ‘FOLDABLE, FITTABLE, ROLLABLE, PACKABLE’
Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia / Tallinn, Estonian Academy of Arts
2013 sügissemester / 2013 autumn semester
Töötoa jooksul tegid 4. kursuse arhitektuuritudengid rea eksperimente makettide ja parameetriliste mudelitega. Töötoa eesmärgiks oli läbida protesess digitaalsest geomeetriast füüsiliseks prototüübiks saamiseni ja teadvustada probleeme,
mis arvutimudelist tulenevate objektide valmistamisel võivad tekkida.
During the workshop, fourth-year architectural students performed a number of experiments with regular and parametric models. The workshop’s goal was to follow the process from digital geometry through achieving a physical prototype, and to identify problems that may arise when creating objects made from
a computer model.
Juhendajad / Tutors: Renee Puusepp (EKA)

GARAAŽ48 - RIISTVARA JA KUNSTID / GARAGE48 - HARDWARE AND ARTS Tartu 2014 kevadsemester / 2014 spring semester 48-tunnine 134 inseneri, tarkvaraarendaja, arhitekti ja disaineri vaheline ideemaraton, et luua distsipliinide koostööst sündivast sünergiast uusi leiutisi. „Garaaž48 riistvara ja kunstid” erines tavapärastest arendusnädalavahetustest selle poolest, et kõik osalejad pidid valmistama ka käegakatsutava prototüübi. The 48-hour event involving 134 engineers, software developers, architects, and designers was aimed at creating new inventions that stem from interdisciplinary cooperation. ‘Garage48 Hardware and Arts’ differed from ordinary development weekends in that all participants were also required to create a physical prototype.

GARAAŽ48 – RIISTVARA JA KUNSTID /
GARAGE48 – HARDWARE AND ARTS
Tartu
2014 kevadsemester / 2014 spring semester
48-tunnine 134 inseneri, tarkvaraarendaja, arhitekti ja disaineri vaheline ideemaraton, et luua distsipliinide koostööst sündivast sünergiast uusi leiutisi. „Garaaž48 riistvara ja kunstid” erines tavapärastest arendusnädalavahetustest selle poolest, et kõik osalejad pidid valmistama ka käegakatsutava prototüübi.
The 48-hour event involving 134 engineers, software developers, architects,
and designers was aimed at creating new inventions that stem from interdisciplinary cooperation. ‘Garage48 Hardware and Arts’ differed from ordinary development weekends in that all participants were also required to create
a physical prototype.

TÖÖTUBA „RE-VITALISATION” / WORKSHOP ‘RE-VITALISATION’ Hiiumaa, Paluküla 2013 suvi / summer 2013 Töötoa käigus otsiti lahendusi, kuidas ümber mõtestada hüljatud (kiriku)hooneid, milline on pühapaiga pragmaatilise kasutamise mõju ja kuidas suhestub sellega kohalik kogukond. Näitena käsitleti 1820. aastal rajatud neogooti stiilis kirikut Hiiumaal, Palukülas, Kärdla meteoriidikraatri servas. Over the course of the workshop, participants searched for solutions that rethink abandoned (church) buildings, and investigated the effect of pragmatic utilisation of a sacred site and a local community's attitude towards it. A neo-gothic church in Paluküla, Hiiumaa – on the edge of the Kärdla meteorite crater – was addressed as a case-study. Juhendajad / Tutors: Tom Callebaut (LUCA, Sint-Lucas School of Architecture, Brussels / Ghent), Tüüne-Kristin Vaikla (EKA doktorant, Kunst ja disain), Ranuplh Glanville (UCL, London), Martin Melioranski (EKA), Andres Ojari (EKA), Maris Mändel (EKA), Oliver Orro (EKA), Urmo Vaikla (EKA)

TÖÖTUBA „RE-VITALISATION” / WORKSHOP ‘RE-VITALISATION’
Hiiumaa, Paluküla
2013 suvi / summer 2013
Töötoa käigus otsiti lahendusi, kuidas ümber mõtestada hüljatud (kiriku)hooneid, milline on pühapaiga pragmaatilise kasutamise mõju ja kuidas suhestub sellega kohalik kogukond. Näitena käsitleti 1820. aastal rajatud neogooti stiilis kirikut Hiiumaal, Palukülas, Kärdla meteoriidikraatri servas.
Over the course of the workshop, participants searched for solutions that rethink abandoned (church) buildings, and investigated the effect of pragmatic utilisation of a sacred site and a local community’s attitude towards it. A neo-gothic church in Paluküla, Hiiumaa – on the edge of the Kärdla meteorite crater – was addressed as a case-study.
Juhendajad / Tutors: Tom Callebaut (LUCA, Sint-Lucas School of Architecture, Brussels / Ghent), Tüüne-Kristin Vaikla (EKA doktorant, Kunst ja disain), Ranuplh Glanville (UCL, London), Martin Melioranski (EKA), Andres Ojari (EKA),
Maris Mändel (EKA), Oliver Orro (EKA), Urmo Vaikla (EKA)

VARJUALUNE „PAKK“ / PAVILION ‘STUMP’ Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ja Pedaspea / Tallinn, Estonian Academy of Arts and Pedaspea 2014 kevadsemester / 2014 spring semester Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala I kursuse tudengite kevadsemestri keskne õppeülesanne on varjualuse projekteerimine. 10-päevase ehituspraktika raames ehitatakse kursusega valmis ühe tudengi projekt. Sel aastal valmis varjualune PAKK, mille autor on 1. kursuse tudeng Anna Liisa Saavaste. The main spring-semester task for first-year students in the field of architecture and urban planning is to design a pavilion. One student's design was constructed with the rest of the class as part of a ten-day building-practice workshop. This year, the shelter ‘STUMP’ designed by first-year student Anna Liisa Saavaste was built. Juhendajad / Tutors: prof. Andres Alver, assist. Ott Alver & Mari Rass Ehituspraktika juhendaja / Tutor of construction: Jaan Tiidemann (EKA)

VARJUALUNE „PAKK“ / PAVILION ‘STUMP’
Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ja Pedaspea / Tallinn,
Estonian Academy of Arts and Pedaspea
2014 kevadsemester / 2014 spring semester
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala I kursuse tudengite kevadsemestri keskne õppeülesanne on varjualuse projekteerimine. 10-päevase ehituspraktika raames ehitatakse kursusega valmis ühe tudengi projekt. Sel aastal valmis varjualune PAKK, mille autor on 1. kursuse tudeng Anna Liisa Saavaste.
The main spring-semester task for first-year students in the field of architecture and urban planning is to design a pavilion. One student’s design was constructed with
the rest of the class as part of a ten-day building-practice workshop. This year,
the shelter ‘STUMP’ designed by first-year student Anna Liisa Saavaste was built.
Juhendajad / Tutors: prof. Andres Alver, assist. Ott Alver & Mari Rass
Ehituspraktika juhendaja / Tutor of construction: Jaan Tiidemann (EKA)

VALIKAINE „UURIMISPROJEKT VENEETSIA ARHITEKTUURIBIENNAALI EESTI EKSPOSITSIOONI RAAMES” / ELECTIVE ‘RESEARCH PROJECT FOR THE ESTONIAN EXHIBITION AT THE VENICE ARCHITECTURE BIENNALE’ Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia / Tallinn, Estonian Academy of Arts 2013 sügissemester / 2013 autumn semester Aine eesmärgiks oli tekitada kaasaegse avaliku ruumi olemuse teemal kriitiline diskussioon ning mõtestada Eesti kui e-riigi avalikku ruumi, arvestades seejuures infovahetusest, virtuaalreaalsusest ja tehnoloogiast tulenevaid parameetreid. Lisaks said tudengid osa XIV Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni „Vaba ruum” koostamise ja kujundamise metoodikast. The elective's goal was to spark a critical discussion on the nature of contemporary public space, and to contemplate about the public space of Estonia as an e-state while taking into account the parameters derived from information exchange, virtual reality, and technology. In addition, the students partook in the methodology for drafting and designing Estonia's ‘Interspace’ exposition at the Venice Architecture Biennale 2014. Juhendajad / Tutors: Ülar Mark, Mikk Meelak, Johan Tali, Siim Tuksam ja Johanna Jõekalda

VALIKAINE „UURIMISPROJEKT VENEETSIA ARHITEKTUURIBIENNAALI
EESTI EKSPOSITSIOONI RAAMES” / ELECTIVE ‘RESEARCH PROJECT FOR THE ESTONIAN EXHIBITION AT THE VENICE ARCHITECTURE BIENNALE’
Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia / Tallinn, Estonian Academy of Arts
2013 sügissemester / 2013 autumn semester
Aine eesmärgiks oli tekitada kaasaegse avaliku ruumi olemuse teemal kriitiline diskussioon ning mõtestada Eesti kui e-riigi avalikku ruumi, arvestades seejuures infovahetusest, virtuaalreaalsusest ja tehnoloogiast tulenevaid parameetreid. Lisaks said tudengid osa XIV Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni „Vaba ruum” koostamise ja kujundamise metoodikast.
The elective’s goal was to spark a critical discussion on the nature of contemporary public space, and to contemplate about the public space of Estonia as an e-state while taking into account the parameters derived from information exchange, virtual reality, and technology. In addition, the students partook in the methodology for drafting and designing Estonia’s ‘Interspace’ exposition at the Venice Architecture Biennale 2014.
Juhendajad / Tutors: Ülar Mark, Mikk Meelak, Johan Tali, Siim Tuksam
ja Johanna Jõekalda


Materjal ja atmosfäär / Material and Atmosphere
[[1]] Juhani Pallasmaa, „Hapticity and Time. Notes on Fragile Architecture,” Encounters. Architectural essays, Juhani Pallasmaa (Helsinki: Rakennustieto, 2005), lk 324.
[[2]] Peter Zumthor, Atmospheres. Architectural Environments. Surrounding Objects,
(Basel: Birkhäuser, 2006), lk 25.
[[3]] OASE#91 Building Atmosphere, ed.
Klaske Havik, Gus Tielens, Hans Teerds
(Rotterdam: NAi 010 Publishers, 2013).
[[4]] Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre, (München: Wilhelm Fink Verlag, 2006); OASE#91,
lk 21–31, 93–99.

   (↵ returns to text)